Bob Swart (aka Dr.Bob)
32-Bit is Troef

Van 6 t/m 9 augustus 1995 werd de zesde Borland Developers Conference gehouden in San Diego, Amerika. Tijdens dit congres voor en door ontwikkelaars, maakte Borland duidelijk dat de focus vanaf nu op de ontwikkelaar en (32-bits) ontwikkeltools ligt. Een kort verslag. De focus van de meeste sessies tijdens het congres lag op het voorbereiden voor Windows95. Borland heeft reeds één tool uitgebracht die nu onder Win95 gebruikt kan worden, namelijk Visual dBase 5.5 (codenaam: Voyager). Daarnaast zullen zowel een 32-bits versie van Delphi als Borland C++ 5.0 beschikbaar komen binnen 90 dagen na de daadwerkelijke introductie van Windows 95 op 24 augustus. In de volgende DOS/2 Win Special volgen hier dan uiteraard meer gedetailleerde review van; voorlopig moeten we het doen met preview materiaal en informatie die in San Diego ontvangen is.

Delphi32
Tijdens het congres werden door de leden van het Delphi development team uitgebreide sessies en demo's gegeven met de 32-bits versie van Delphi. Het was voor het eerst dat deze versie voor het publiek gedemonstreerd werd, en de reacties waren zeer positief! Het is duidelijk dat men al een heel eind op weg is, en dat de 32-bits versie van Delphi onder zowel Windows 95 (win95 logo!) als Windows NT zal komen te draaien.

delphi 32 onder windows 95

Intern is Delphi32 (de voorlopige codenaam) in staat om te detecteren of onder Windows 95 danwel Windows NT gedraaid wordt, waarna het user interface aangepast kan worden (al dan niet met de nieuwe Win95 controls). Delphi32 heeft ingebouwde ondersteuning voor de nieuwe Win95 controls zoals een RTF-control, sliders, progress bar en een hierarchy control in een nieuwe component palette page. Delphi32 maakt gebruik van de nieuwe 32-bits Borland Database Engine waarin vele verbeteringen zijn aangebracht. Daarnaast werden uitbreidingen vertoond zoals een SQL monitor en data dictionary.

Backend Compiler
Delphi32 is nog steeds gebaseerd op ObjectPascal, alhoewel er ook nu weer enkele verbeteringen in de taal zijn opgenomen (waaronder lange strings (tot 4Mb!) die compatible zijn met zowel de normale Pascal Strings als de null-terminated Windows strings). De front-end parser van Delhi32 is in principe dezelfde als die van Delphi16, met uitzonderingen van de uitbreidingen in ObjectPascal, en het feit dat hij nu 32-bits is. De back-end compiler van Delphi32 daarentegen is nu dezelfde nieuwe 32-bits back-end compiler die eerder al door Borland C++ is gebruikt. Dit staaltje "shared technology" van Borland biedt nu Delphi32 dezelfde compiler optimalisatiemogelijkheden die we eerder al met Borland C++ hadden. Bovendien is het met Delphi32 straks mogelijk om 32-bits .OBJ files te genereren. Hoe makkelijk of moeilijk het is om daarmee Delphi en C++ code te mixen (bijvoorbeeld het user interface in Delphi32 en de engine in C/C++, en dan de .OBJ files tot één geheel linken) is in dit stadium nog onduidelijk, maar hierover volgt later ongetwijfeld meer! Een ander voordeel van de 32-bits backend compiler is het feit dat de compiler niet langer stopt bij de eerste foutmelding. Net als bij C/C++ krijgen we nu een message window met daarin een mogelijke veelvoud van fouten, waarschuwingen en tips (hints) die sterk helpen bij de ontwikkeling. Hints bevatten bijvoorbeeld aanwijzingen dat een bepaalde variabele niet gebruikt wordt, of juist gebruikt wordt voordat hij een waarde heeft gekregen (de vergelijkbare C/C++ warnings zijn kennelijk in twee categorieŽn verdeeld: waarschuwingen en tips/hints).

OLE, OCX
Uiteraard bevat Delphi32 als Windows 95 applicatie ondersteuning voor OLE en OCX (OLE controls, de 32-bits versie van VBX-controls). Zowel om OCX te gebruiken als te maken, en zowel als OLE Client (container) als OLE Server en OLE Automation. De 32-bits versie van Delphi zal binnen 90 dagen na de introductie van Windows 95 (24 augustus) beschikbaar zijn.

IBM-Lotus Notes voor Delphi
Wie zich wel eens heeft beziggehouden met Lotus Notes zal vast wel de behoefte hebben gehad om hier ook zelf iets mee te doen. De vraag was meestal hoe we het beste met Lotus Notes konden 'programmeren', en daar heeft Borland nu in de vorm van de Delphi/Link voor Lotus Notes Link een antwoord op gegeven. Door deze link tussen Delphi en Lotus Notes, bestaande uit import units die de Lotus Notes DLLs beschikbaar stellen voor de Delphi programmeur, is het nu mogelijk om met behulp van Delphi echte "groupware" applicaties te schrijven gebasseerd op de Lotus Notes architectuur. De Delphi/Link voor Lotus Notes is inmiddels beschikbaar.

Borland C++ 5.0
De volgende generatie van de Borland C++ compiler, versie 5.0 alweer, zal alleen draaien onder 32-bits. Windows 95 of Windows NT dus. Deze compiler zal echter wel in staat zijn om voor een veelvoud aan 'targets' te kunnen compileren, namelijk 16-bits DOS, DOS met Overlays, 16-bits Windows en 32-bits Windows. Daarnaast zal een mogelijke DOS PowerPack voor Borland C++ 5.0 natuurlijk weer de DOS 16-bits en 32-bits DPMI targets toevoegen aan deze lijst. Waar bij de vorige versie dus afscheid genomen moest worden van de DOS-IDE, moeten we ons nu vast voorbereiden om het afscheid van de 16-bits Windows 3.1x IDE, om plaats te maken voor een geheel nieuw ontworpen (en hopelijk een stuk stabielere) 32-bits Windows IDE. De Borland C++ 5.0 compiler zal bijna alle nieuwe C++ features aankunnen, waaronder namespaces. Daarnaast is de nieuwe versie van de ObjectWindows Library (OWL) 3.0 compatible met OWL 2.x en nu uitgebreid met de Windows 95 controls. Voor niet-Win95 programma's zijn zelfs vergelijkbare Win95-achtige controls ingebouwd (met uitzondering van de rtf-control). Daarnaast ondersteunt Borland C++ 5.0 wederom eveneens de MFC Microsoft Foundation Class library, voor diegene die niet zonder kunnen of moeten. Over de Borland C++ compiler voor OS/2 werd tijdens de conferentie alleen maar opgemerkt dat deze nog steeds beschikbaar is om OS/2 programma's te schrijven. Over de nieuwe ontwikkelingen van deze compiler werd geen informatie verstrekt, en het lijkt ook niet waarschijnlijk dat we deze binnenkort kunnen verwachten. De nieuwe 32-bits Borland C++ 5.0 zal binnen 90 dagen na de introductie van Windows 95 (24 augustus) beschikbaar komen.

Together C++
Peter Coad gebruikte zijn key-note sessie tijdens de conferentie om tevens zijn nieuwe add-on tool voor de Borland C++ IDE aan te prijzen. Het betreft Together C++, een modelleertool geïntegreerd met de Borland C++ IDE, die alle bekende modelleerformalismen (zoals OMT en de BOOCH notatie) ondersteunt. Hierdoor kan de ontwerper/programmeur in bijvoorbeeld OMT een object model ontwerpen, terwijl de bijbehorende code in de C++ IDE gegenereerd wordt. Together C++ is bovendien een zgn. two-way tool, wat wil zeggen dat wijzigingen aan de ene kant meteen effect hebben aan de andere kant; het zaakje blijft synchroon! Dit is met name belangrijk als we stukken code aanpassen en niet meteen het ontwerp weg hoeven te gooien, of als we beurtelings in het ontwerp en de code extra stukken toevoegen. Het was echt een fantastich gezicht om tijdens de demo het ontwerp weer de juiste "vorm" van de code aan te zien nemen. Together C++ zou inmiddels beschikbaar moeten zijn, alhoewel nadere informatie mij nog ontbreekt. Ik hoop binnenkort een gedetailleerde bespreking te kunnen geven.

CodeGuard voor Borland C++ 4.5
CodeGuard is een nieuwe add-on tool voor de Borland C++ 4.51 IDE. Dit hulpmiddel integreert naadloos met de IDE op een manier zoals we die eerder zagen met de DOS PowerPack; de dialogen worden na installatie her- en der aangepast met nieuwe CodeGuard specifieke opties, waardoor het gebruikersgemak optimaal is. Wet zetten CodeGuard 'aan' door de gelijknamige optie aan te klikken in de TargetExpert. CodeGuard heeft als doel het bewaken van het geheugen, zowel voor overschrijving wanneer dit niet toegestaan is, als het niet vrijgeven wanneer dit wel de bedoeling is. Zodra er iets gebeurt dat niet in de haak is verschijnt er een bericht dat precies aangeeft waar en waarom er iets mis ging. Hierna wordt de programmeur naar de betreffende plek in het juiste source code bestand gebracht, alwaar hij mag proberen het probleem op te lossen. Het fijne is dat CodeGuard zowel in de IDE (als een soort slimme interne debugger) als buiten de IDE (als een soort slimme Run-Time Error melder) gebruikt kan worden. Hierdoor kunnen applicaties met CodeGuard 'verzekerd' worden, waarbij foutmeldingen veel meer waardevolle informatie bevatten dan voordien het geval was. Na afloop van het programma zal CodeGuard vertellen hoeveel geheugen er niet is vrijgegeven, en waar dit geheugen gealloceerd is, zodat de programmeur wederom de problemen bij de bron kan verhelpen. CodeGuard voor Borland C++ 4.51 is inmiddels beschikbaar.
Tijdens de conferentie werden ook de jaarcijfers bekendgemaakt. En alhoewel niet iedereen daar evenveel interesse in zal hebben, zal het toch niemand ontgaan zijn dat het Borland de laatste paar jaren niet echt voor de wind ging. Met de komst van Delphi is dit veranderd, en voor het eerst is afgelopen boekjaar met een winst afgesloten. De aandelencijfers gingen ook weer omhoog, en het ziet er dan ook weer rooskleurig uit voor Borland, zeker gezien de lancering van Microsoft's Windows95 en de mogelijkheden die hierdoor voor de 32-bits Borland ontwikkeltools geboden wordt!


This webpage © 1995-2006 by webmaster drs. Robert E. Swart (aka - www.drbob42.com). All Rights Reserved.